همواره روح انسان با طبیعت عجین بوده و انسان ها با اینکه در شهرها ساکن شدند اما همواره به صورت ذاتی این گرایش را دارند و فضای خانه و اتاق خواب را با طبیعت گره زده اند و شما اگر در اینترنت تصاویر اتاق خواب هاب رویایی را جستجو کنید حتما تعداد زیادی را همراه با طبیعت خواهید دید. در ادامه چند نمونه از تصاویر اتاق خواب های رویایی را با هم می بینیم .که در خیلی از نمونه ها ، رویایی در نظر افراد یعنی در کنار طبیعت بودن و احساس آرامش با طبیعت بدون ریا و درکنار آن داشتن.

نمونه هایی از در آغوش گرفتن اقیانوس در اتاق خواب و اتاق خواب رویایی در کنار جنگل و. . .